Năm tới sẽ đánh dấu những sự kiện trong Neon Genesis Evangelion, và cách tốt nhất để công bố sự tái sinh của thế giới chúng ta chính là bằng một bộ lịch Evangelion 2015 rồiĐề tài:

Back To Top