Chết đi là quay trở về điểm khởi đầu, với ký ức của mạng trước vẫn còn đó…
Cuộc đời anh main sẽ về đâu, khi giờ đây anh bị cuốn vào một vòng lặp đầy máu me và chết chóc?Đề tài:

Back To Top