Chuyển thể từ Novel cùng tên. Tiếp nối phần một, lần này anh main cùng dàn harem đi diệt rồng lửa để cứu nhân độ thế. Hết truyệnĐề tài:

Back To Top