Suzuhito Yasuda, tác giả của manga Yozakura Quartet, họa sĩ của light novel Duarara!! và là người thiết kế nhân vật của serie Ai Tenchi Muyo!, gần đây đã tuyên bố trên twitter rằng anh ấy sẽ tạm nghỉ và sẽ nhận vẽ một vài bản phác thảo. Các yêu cầu đều muốn các phiên bản khác nhau của nhũng nhân vật quen thuộc như Shizuo và Ryoko. Thay vào đó anh đã phác thảo theo mẫu gốc trong 15 phút.Đề tài:

Back To Top