Tập này Matsurika sẽ hát OP và cũng xuất hiện nhiều hơn.Đề tài:

Back To Top