Tình hình là con main đã phạm tội tày đình và đi tù, từ ep sau Matsurika lên thế x Shidou. thế là bộ này đổi tên Matsurika HolicĐề tài:

Back To Top