Trong thời đi học,trò chơi phổ biến nhất trên máy tính cầm tay TI-83 là trò diệt cỏ dại tên là Grow. Không cần phải nói, thạm vọng tạo ra các trò chơi trên máy tính cầm tay ngày càng lớn, điển hình là việc có người đã tạo ra một phiên bản Super Smash Bros. chơi được trên TI-83.
Back To Top