Comet Lucifer

Gái sa ngã


Chở gái chạy trốn rồi tình cờ nhặt được bé loli và mọi chuyện bắt đầu từ đây


Câu chuyện xoay quanh Sougo Amagi, một cậu bé hành nghề đào mỏ kiếm ngọc. Tình cờ gặp tai nạn rơi xuống lòng đất, cậu vô tình tìm được một hồ nước lớn. Ở đó…


Câu chuyện xoay quanh Sougo Amagi, một cậu bé hành nghề đào mỏ kiếm ngọc. Tình cờ gặp tai nạn rơi xuống lòng đất, cậu vô tình tìm được một hồ nước lớn. Ở đó…


softsub 720p


Back To Top