Elfen Lied

[CFS] Elfen Lied [BD][720p]

November 2, 2015 | | Torrent

Chủng Diclonius, còn gọi là người 2 sừng, được tạo ra bởi quá trình đột biến gen, đánh dấu 1 bước tiến lớn trong lịch sử loài người. Những người Diclonius có sừng và siêu…


Back To Top