Bộ sưu tập các mảnh ghép của dự án “Love Live! ABC Project ~Apparel Brand Crossover~” của Earth Music&Ecology, Beams, và Honey Bunch gần đây đã được đăng tải, và có vẻ như sắp tới tất cả các phụ kiện và trang phục của các thiếu nữ Love Live! sẽ đuợc bày bán.Đề tài: ,

Back To Top