Tiếp nối nội dung của phần 1. Sau khi Mikasa cắt gáy con Cự Nhân lạ thường đã ra tay bảo vệ Binh Đoàn Trinh Sát, mọi người đều ngạc nhiên khi phát hiện ra bên trong cơ thể con Cự Nhân ấy lại chính là Eren.Đề tài: ,

Back To Top