[A4VF] K

Post: in 2015-02-25 | | Anime


Isana Yashiro – Một nam sinh trung học bìnhthường như cân đường hộp sữa, học ở học viện Ashinaka. Vào một ngày đẹp trời,
cô bạn cùng lớp Yukisome Kukuri nhờ cu cậu chạy việc cho Hội học sinh. Trên đường thi hành nhiệm vụ, cậu bị đuổi giết bởi một nhóm người lạ mặt và được cứu bởi một người mặt lạ xong lại bị đòi giết bởi người lạ mặt đó…

Câu truyện về một thiếu niên trẻ tuổi bị cuốn vào cuộc chiến không mong muốn với 7 vị vua bắt đầu…Đề tài:

Back To Top