Another ~ [Review]

Post: in 2016-08-28 | | Anime


Mùa hạ tháng 5 năm 1998, lớp 3-3 trường trung học Bắc Yomiyama bất ngờ có một học sinh chuyển trường từ Tokyo, Sakakibara Kouichi.
Back To Top