Japan Animator Expo, một dự án các anime video ngắn định kì theo tuần được lập nên bởi Studio Khara (Hideaki Anno) hợp tác cùng với công ty truyền thông Dwango, đã tung ra bản full thước phim ngắn (shorts) thứ 5 của Yoshikazu Yasuhiko và Ichiro Itano với tiêu đề “Collection of Key Animation Films” vào thứ 6, lấy ý tưởng từ bộ Mobile Suit Gundam.Đề tài:

Back To Top