Trong đợt phát hành tạp chí tuần sắp tới của Shoen Jump! Số 38 cuối cùng cũng được ra mắt, và lần này nói về “Thông báo đặc biệt về Bleach” đã đề cập ở số báo trước đó rằng đã nhận được một nguồn thông tin chính xác về phiên bản Live-Action.

Nguồn thông tin này được đưa ra sau chương 686 và cũng là kết thúc bộ truyện của tác giả Tite Kubo. Thông tin này cũng nói thêm, dự kiến Live-Action sẽ ra mắt vào năm 2018.

Hiện tại thông tin về bộ phim vẫn chưa được tiết lộ nhiều, có thể chúng ta sẽ được biết đến nó nhiều hơn trong tương lai.

Nguồn: http://sgcafe.com/2016/08/bleach-getting-live-action-movie-according-next-issue-weekly-shounen-jump/Đề tài:

Back To Top