Figure “Fuchiko no Cup” (một figure chuyên gắn vào ly, cốc) sẽ được hoá thân thành tàu chiến trong Kantai Collection –Kan Colle–.
Back To Top