Season này sẽ lên sóng vào ngày 8/1 trên Tokyo MX. Rạp TOHO tại quận Nihonbashi, Tokyo sẽ chiếu tập đầu tiên vào ngày 4/1Đề tài:

Back To Top