Posted by: Admin Date posted: September 19, 2015
Tuyển nhân sự Staff, Trans, Design…


Topic sẽ tổng hợp toàn bộ các bị trí tuyển dụng nhân sự của hệ thống Kokocon

I. Staff
– Tuyển staff quản lý trang facebook kokocon
– Tuyển staff kiễm tra tin dịch trang chủ
– Tuyển staff quản lý mảng dịch tin trang chủ

Tuyển staff quản lý tracker >>

II. Dịch tin tức anime
– Trang chủ Kokocon cần tuyển mem dịch tin tức tiếng anh sang tiếng việt. Chi tiết >>
– Nhận lương là rep vn-sharing (200rep/tin) hoặc GB upload tại tracker (500MB/tin).

III. Fansub
– Nếu bạn có mong muốn tham gia Kokocon Fansub để thực hiện vietsub anime thì đăng ký tại đây.

IV. Design
– Tuyển design banner Tracker, Forum
– Tuyển design hình ảnh
– Tuyển design web

V. Một số việc linh tinh
– Tìm và cắt tạo hình mình họa tin trang chủ.
– Nhận lương là rep vn-sharing và GB upload tại tracker.

Liên hệ:
- Forum
- Tracker
- Facebook

Back To Top