Thành phố quê nhà của Girls und Panzer tiếp tục kết hợp anime này vào lễ kỉ niệm hằng năm của ngành công nghiệp hàng hải địa phương với chủ đề của năm nay là Lễ hội Cá tì bà Oarai lần thứ 18 kèm theo thông báo movie Girls und Panzer sẽ ra mắt vào năm 2015, cùng với sự ra mắt các hình ảnh mới và các coser ở phía trước của Oarai Marine Tower.Đề tài:

Back To Top