Music, lyrics: shito (HoneyWorks)
Guitar: 海賊王 (Kaizoku Ou)
Bass: 使徒 (Shito)
Video: ヤマコ (Yamoko)

Click để đọc thêm...
Back To Top