Game trên điện thoại của Love Live! – School Idol Festival – hiện nay đã đạt mốc 10 triệu người dung trên toàn thế giới, đã nói lên rằng series này nổi tiếng đến mức nào…Đề tài:

Back To Top