Vocals: LiSA
Lyrics/Music: Watanabe Sho
Vietsub

Click để đọc thêm...
Back To Top