Chuyện tình Con sói và Quàng khăn đỏ - Pokota, Hanatan

Lyrics/Music/Arrangement: Hitoshizuku-P, Yamasankaku
Vocals: Pokota, Hanatan

Click để đọc thêm...
Back To Top