Trang web chính thức anime TV Yuri Kuma Arashi (Yuri Bear Storm) của Kunihiko Ikuhara đã bắt đầu cho đăng tải một video thứ ba về series này vào thứ bảyĐề tài:

Back To Top