I. Qui định chung

  1. Không được nói tục chởi thề
  2. Không post liên tục các post ngoài lĩnh vực anime, manga, game nhật và kokocon.
  3. Không quảng cáo cửa hàng, doanh nghiệp hay bất cứ hội nhóm nào khác.

II. Qui định gắn hashtag
Tất cả các bài viết đăng trong group phải đánh hashtag để phân loại.

  1. #kokocon_tracker: Bài liên quan tới tracker
  2. #kokocon_fansub: Bài liên quan fansub của kokocon
  3. #kokocon_hoidap: Giúp đỡ, hỏi đáp, tìm thông tin về anime, manga, game…Back To Top