Yukitaro là máy xúc tuyết loại nhỏ ở Hokkaido. Chú robot màu vàng dễ thương không thích gì hơn là ăn tuyết đọng vào mùa đông này đã trở thành đối thủ cạnh tranh doanh số trực tiếp của robot dọn dẹp nhà cửa Roomba.
Back To Top