Các fan đã phải chờ đợi sự tiếp tục của Aria the Scarlet Ammo từ rất lâu rồi, và có vẻ là mong muốn của họ đã được chấp thuận, gần như vậy vì tạp chí Young Gangan sẽ thông báo rằng spin-off Hidan no Aria AA sẽ có anime riêng.Đề tài:

Back To Top