Big Order

Mười năm rước, một đứa trẻ muốn hủy diệt cả thế giới. Còn bây giờ, một nhóm người có khả năng ban điều ước của họ phụ thuộc vào sức mạnh của mình.


Mười năm trước, một đứa trẻ muốn hủy diệt cả thế giới. Còn bây giờ, một nhóm người có khả năng ban điều ước của họ phụ thuộc vào sức mạnh của mình. Họ được…


Đôi khi ước muốn của bạn có thể làm đảo lộn cả thế giới. Phim khá hack não yêu cầu tập trung cao độ khi xem :v


Back To Top