Boku wa

Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Yomi Hirasaka. Do ngoại hình (chủ yếu là màu tóc thừa kế từ bà mẹ ngoại quốc) mà Kodaka luôn bị xem là du côn đầu gấu, không…


Back To Top