Boy Love

Trang web manga Nhật Bản Comic Natalie đã công bố kết quả của cuộc điều tra “Truyện tranh Boys-Love của năm 2014 được đề cử bởi nhân viên nhà sách toàn quốc” vào thứ Ba….


Back To Top