Bungou Stray Dogs

Tác giả nổi tiếng thể loại ‘super-powered action’ sẽ tiếp tục câu chuyện vào tháng 10 năm 2016


Anh Main khố rách áo ôm bị đuổi khỏi cô nhi viện đi long nhong và bị lọt hầm thương điên toàn thánh nhân đầu thai, nhờ đó cũng phát hiện ra là mình có…


Back To Top