Capcom

Phần tiếp theo của RPG Dragon’s Dogma 2012 nay đã có tính năng mới, bao gồm những nhân vật trong Dark Arisen. Số 12 tháng 2 tạp chí Weekly Famitsu của Kadokawa đã công bố…


Back To Top