Captain Harlock

Bộ phim được dựa theo tác phẩm cùng tên nổi tiếng của ngài Matsumoto Reiji.


Back To Top