Cardfight!! Vanguard

Vào ngày 5 tháng Giêng năm 2016, vở kịch sân khấu live action chuyển thể từ game thẻ bài nổi tiếng của Bushiroad, Cardfight!! Vanguard, cuối cùng cũng đã công diễn tại Rạp AiiA 2.5 tại Tokyo, dưới…


Back To Top