Chaos Dragon

Câu chuyện lấy bối cảnh Huanli 3015. Donatia và Kouran, hai quốc gia vốn có mâu thuẫn với nhau, khiến cả thế giới chia cắt bởi những cuộc chiến dai dẳng. Điều này dẫn đến…


Back To Top