Clannad

Cảnh sát ở Casselberry, Florida – Matthew Blunt – đã bị phạt với 10 tiếng làm việc mà không được trả lương sau khi gửi tấm hình của Fuko từ Clannad với nội dung “Aw,…Clannad ~MAD

June 15, 2014 | | Kokocon Video
Back To Top