Eroge

Tháng ba được gọi là Tháng Lịch sử Phụ nữ (Women’s History Month) và công ty MangaGamer đã thể hiện tinh thần ngày lễ này bằng việc phỏng vấn với những người phụ nữ đang làm…


Back To Top