Glass no Hana to Kowasu Sekai

Gái diệt virus, muốn đọc thêm thì vào đây


Vào tuần trước một trang web đếm ngược đã được mở ra, có vẻ rằng khi đến số 0, một anime mới sẽ được tiết lộ. Và ngay một tuần sau đó, trang web đã…


Back To Top