Gunslinger Stratos

Trên kênh truyền hình BS11 vừa phát một đoạn video quảng cáo cho anime mới, Gunslinger Stratos: The Animation. Đoạn video chiếu vài hình ảnh của anime mới này và xác nhận rằng sẽ ra mắt vào…


Back To Top