Hatsukoi Limited

Chuyển thể từ bộ manga cùng tên của nữ tác giả Kawashita Mizuki (kiêm tác giả Ichigo 100%) Hatsukoi Limited là một nồi những mối quan hệ phức tạp.


Back To Top