Hayate no Gotoku!

Thế giới manga là một nơi vô cùng khốc liệt, có nhiều bộ đã phải rớt đài khi mới ra được có 10 chương, thế nên chỉ những bộ thật xứng đáng mới có thể…


Back To Top