Jin-Rou

Bộ phim nói về một thực tế khác đã xảy ra tại Nhật Bản những năm 1950, nơi Đức đã chinh phục Nhật Bản. Kazuki Fuse, một thành viên của Lực lượng Panzer với cấp…


Back To Top