Kaiji

Ứng dụng game của khu nghỉ dưỡng casino Tokyo Casino Project thuộc Colopl đã tái tạo thế giới manga và anime Kaiji của Nobuyuki Fukumoto trong một quảng cáo truyền hình bắt đầu phát sóng…


Back To Top