Kara no Kyoukai

Movie tiếp theo của Series Kara no Kyoukai, movie gồm câu chuyện về Shizune Seo và Mitsuru Kamekura 2 con người có khả năng nhìn thấy tương lai, và câu chuyện xảy ra ở 10…


Một trong tứ đại gia tộc diệt quỷ (Nanaya, Ryougi, Asakami, Fujou) – gia tộc Ryougi cố gắng tạo ra những con người siêu phàm và để làm điều đó, họ dạy con cháu học…


Mirai Fukuin: Vị lai phúc âm (Điều lành ở tương lai) là chương thứ 8 nằm trong bộ tiểu thuyết Kara no Kyoukai (Ranh giới của hư không) và nó được chia ra làm hai…


Back To Top