Kataribe Shoujo Honoka

Thứ 7 tuần trước, thành phố Tōno tại Iwate đã đăng tải đoạn phim quảng bá ngắn bằng anime có tựa đề ‘Kataribe Shōjo Honoka’ (Storytelling Girl Honoka).   Bộ phim 10 phút xoay quanh…


Back To Top