Kill la Kill

Aniplex of America đã thông báo trên panel tại Las Vegas, chị em của Cartoon Network là Adult Swim sẽ công chiếu Kill la Kill trên Toonami. Việc tiến hành lồng tiếng Anh cho bộ Anime…


Người thiết kế nhân vật cho Kill La Kill đã bay đến LA vào ngày 15, sau đó là Vegas trước hội nghị Otakon Vegas vào cuối tuần. Cùng với cả nhóm gồm Mako, Guts…


Back To Top