Kill Me Baby

Nhà bán lẻ trực tuyến Amazon đã gỡ bỏ series Kill Me Baby trong dịch vụ stream Amazon Instant Video ở Nhật Bản vào thứ 3. Việc xóa bỏ anime này đến từ sự việc…


Back To Top