Lance N’ Masques

Chuyển thể từ Light Novel cùng tên. Câu chuyện xoay quanh anh chàng Youtarou Hanafusa, một trong những người cuối cùng của chủng Kị Sĩ tại thế kỉ 21 này, “Knights of the World”. Chiến…


Back To Top