Madan no Ou to Vanadis

Vào thời xa xưa ở Tây âu, 7 Vanadis nắm trong tay sức mạnh của rồng, chia nhau thống trị 7 khu vực. Sức mạnh của những Vanadis là nỗi khiếp sợ của những nước…


Thiết lập ở Tây Âu trong thời chiến, Eleanor “Ellen” Vertalia, một trong những Vanadis của Zhcted, dẫn đầu cuộc tấn công vào Brune. Trên thực tế, có 7 Vanadis, mỗi người được trao cho…


Tây Âu thời loạn, xuất hiện những nữ kiệt mang trong mình sứ mệnh bảo vệ Vương quốc Zhcted, họ được tôn sùng là các Vanadis. Ellen, một trong số các nữ kiệt ấy, đã…


Lấy bối cảnh Châu Âu thời Trung Cổ, kể về cuộc chiến sinh tồn, tranh giành quyền lực giữa chư hầu 4 phương và sự quật khởi của chàng bá tước nghèo có tài bắn…


Back To Top