Mahou Shoujo Ikusei Keikaku

Vào thứ 5 vừa rồi, trang bìa Mahou shoujo Ikusei Keikaku ACES (The Magical girl rasing Project ACES), tập 8 của light novel hành động sống còn Mahou shoujo Ikusei Keikaku của tác giả Asari Endou…


Back To Top